Σάββατο 26/1/13, στο Κέντρο Πολιτισμού (Γρ.Λαμπράκη)

Πρωτοβουλία για την Δημιουργία Κοινωνικού Κέντρου Τούμπας - Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Τούμπας