Πρόσκληση
 
Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιήσει με μια πρώτη αποτίμηση της δουλειάς του και συζήτηση για τις προκλήσεις που πιθανά θα ακολουθήσουν.

"Αντιστεκόμαστε στη βαρβαρότητα του συστήματος
Δημιουργούμε δομές αλληλεγγύης''

Κυριακή, 14/04/13, 5.30μ.μ.
κινηματογράφος ''Αλέξανδρος''
Εθν.Αμύνης 1