Σάββατο 26/1/13, στο Κέντρο Πολιτισμού (Γρ.Λαμπράκη)

Πρωτοβουλία για την Δημιουργία Κοινωνικού Κέντρου Τούμπας - Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Τούμπας 

Μετά από σχετική πρόσκληση θα είμαστε και εμείς εκεί!

Να γνωριστούμε και να κουβεντιάσουμε!

Σας περιμένουμε.........