Εδώ και 2 χρόνια

οι μη έχοντες, οι ανασφάλιστοι, οι πρόσφυγες, οι χωρίς χαρτιά

Πετιούνται έξω από τα Νοσοκομεία

Παρέμβαση στο Γ.Ν. Γεννηματά την Πέμπτη 28/02/2013