Πώς ήταν η πόλη τότε;

Πώς διασπείρονται, μεταλλάσσονται και εγκαθίστανται οι φασίζουσες ιδέες και πρακτικές;

Ποια τα πλέγματα και η συνέχεια από τότε έως σήμερα;

Πώς γίνονται δυνατές και ελκυστικές τέτοιες ιδέες βίας & μισαλλοδοξίας;

Τι μπορούμε να αντιτάξουμε;

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, Μάρτιος 2019

kia 2019 03 01