Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης συλλέγει απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό για τον λαό της Παλαιστίνης. Έτσι, μέχρι τέλος του μήνα μπορείτε να φέρνετε στο ΚΙΑ, Αισώπου 24, 1ος όροφος, απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό που δεν θα έχει ημερομηνία λήξης νωρίτερα από το 2015 . Τα υλικά που χρειάζονται είναι:

  • Οροί
  • Γάζες
  • Ράμματα
  • Χειρουργικά γάντια
  • Αντιβιώσεις παντώς είδους 

Στη συνέχεια, σε συντονισμό και με άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες όπως εκείνη του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού και του ρ/σ 93,4 Στο Κόκκινο το υλικό αυτό θα σταλεί στη Γάζα.

Το υλικό μπορείτε να το φέρετε στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης μέχρι και Πέμπτη 31/7/14, καθημερινές 10.00-14.00 .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310520386.