Για όλους τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και κέντρα υγείας                                                                                                                                                                                            

 Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης προσφέρει εδώ και 12 μήνες σε καθημερινή βάση σε όλους ανεξαιρέτως τους ανασφάλιστους και τους κοινωνικά αποκλεισμένους, Έλληνες και μετανάστες, πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς καμιά απολύτως δική τους οικονομική επιβάρυνση. Στο χρόνο αυτό της λειτουργίας του έκανε μια κρίσιμη διαπίστωση. Ότι όσοι από αυτούς, ο αριθμός των οποίων αυξάνεται συνεχώς, πάσχουν από ασθένεια που μπορεί να επιφέρει το θάνατο, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να χάσουν τη ζωή τους.

Η απόσυρση του κράτους από την στοιχειώδη ευθύνη, που είχε αναλάβει το 1983, με την ίδρυση του ΕΣΥ, να καλύψει ακόμα και τις πιο βασικές υγειονομικές ανάγκες μεγάλου τμήματος των κατοίκων της χώρας έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία της δυνητικά εγκληματικής αυτής συνθήκης. Το έλλειμμα στην υγεία των ανασφάλιστων και των αποκλεισμένων του ΕΣΥ συγκεκριμενοποιείται τώρα σε πλήθος προσωπικών τραγωδιών με ακραία μορφή αυτούς που διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο αν μείνουν χωρίς περίθαλψη.

      

Πιστεύουμε πως όλοι οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι υγειονομικοί και εν γένει όλοι οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων και των δομών του ΕΣΥ στη χώρα οφείλουν να πάρουν θέση στο εξαιρετικά σοβαρό αυτό θέμα.

      

Ειδικά για τους γιατρούς, ο Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας, Νόμος 3418 του 2005, ξεκαθαρίζει εντελώς το θέμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε το άρθρο 4, σύμφωνα με το οποίο: ο γιατρός έχει σαν αποκλειστικό του μέλημα την υγεία των ασθενών και προάγει την ίση πρόσβαση τους στις υπηρεσίες υγείας και «οφείλει να αποφεύγει τη διακριτική μεταχείριση που προκύπτει από εκπαιδευτικές, νομικές, οικονομικές, κοινωνικές, γεωγραφικές και άλλες διαφοροποιήσεις».

      

Στο άρθρο 15 του ίδιου νόμου αναφέρεται: Ο γιατρός που βρίσκεται σε σύγκρουση καθηκόντων αντιμετωπίζει τη σύγκρουση αυτή με βάση την επιστημονική του γνώση, τη σύγκριση των έννομων αγαθών που διακυβεύονται, τον απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας, καθώς και της συνείδησης του.

        

Η υπεράσπιση της υγείας των ασθενών είναι ωστόσο υπόθεση όλων των εργαζομένων στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Όλοι είμαστε συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι γι΄ αυτήν στο βαθμό που μας αναλογεί.

        

Καλούμε λοιπόν όλους τους εργαζομένους να αντιμετωπίσουν με ανυπακοή, όπως ταιριάζει σε ανθρώπους ελεύθερους, τις ενέργειες της διοίκησης που ακολουθεί τις αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με τους ανασφάλιστους, ακραίες περιπτώσεις των οποίων είναι αυτοί που η υγεία τους αντιμετωπίζει θανάσιμο κίνδυνο. Τους καλούμε να αποτρέπουν τη διοίκηση να παρεμβαίνει με τις δικές της ενέργειες στο έργο της περίθαλψης, να προασπίσουν την ανθρωπιά απέναντι στην απάνθρωπη επίθεση που δέχεται αυτή τη στιγμή ο κόσμος της εργασίας, είτε ως εργαζόμενος είτε ως ασφαλισμένος.

Συνάδελφοι - εργαζόμενοι στο χώρο της περίθαλψης: όπως το κεφάλαιο προσπαθεί να μετακυλήσει τα αδιέξοδα του στον κόσμο της εργασίας, έτσι και η κυβέρνηση προσπαθεί να μετακυλήσει πάνω μας την απανθρωπιά της πολιτικής της. Θα επιτρέψουμε σε αυτήν και στους υπαλλήλους της

-να μας συρρικνώσει σε επίορκους απέναντι στη συνείδηση μας ;

-να μας μετατρέψει σε παράνομους απέναντι στον νόμο που διέπει τη δουλειά μας ;

-να μας καταστήσει ηθικά και κοινωνικά ανυπόστατους ή αμελείς έως εγκλήματος απέναντι στους ασθενείς μας

Ας ξεπεράσουμε το φόβο, ας ενωθούμε και ας απλώσουμε το χέρι στο διπλανό μας για να αντιμετωπίσουμε μαζί την απάνθρωπη αυτή συνθήκη.