Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2011

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης

Ορισμένες φωτογραφίες μέσα από το χώρο του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης

 

Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2011