Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται πάντα;

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΚΙΑ είναι και ιατρικής φύσεως και λειτουργικής. Τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίζονται με επιτυχία. Ωστόσο, ως ΚΙΑ θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε, πως εγγυόμαστε μόνο για την προσπάθεια. Θα καταβάλουμε προσπάθεια να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για τη σωστή και πλήρη εξυπηρέτηση των ασθενών μας, μέσω της προσωπικής μας εθελοντικής εργασίας και της προσφοράς όλων των αλληλέγγυων. Ωστόσο, είμαστε μία μικρή, αυτοδιαχειριζόμενη, περιορισμένη δομή πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Είναι αδύνατο να αντικαταστήσουμε ολόκληρο Κράτος, που αποσύρεται από τις στοιχειώδεις – συνταγματικά κατοχυρωμένες - υποχρεώσεις του.