Υπάρχουν τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίσατε ή αντιμετωπίζετε μέχρι σήμερα και πώς τα επιλύετε;

Καθημερινά, παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα στη λειτουργία του ΚΙΑ. Όλα τα προβλήματα που αφορούν στη φυσιογνωμία και τις δράσεις του ΚΙΑ αντιμετωπίζονται και λύνονται στην τακτική γενική συνέλευση του ΚΙΑ, στην οποία συμμετέχουν όλοι/ες οι εθελοντές αλληλέγγυοι/ες που εργάζονται στο ΚΙΑ. Τα ιατρικά ζητήματα που παρουσιάζονται, επιλύονται σε επιμέρους επιστημονικές συνελεύσεις που πραγματοποιεί κάθε ειδικότητα ξεχωριστά.