Πόσοι γιατροί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ιατρείο;

Οι υγειονομικοί που συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία του ΚΙΑ ξεπερνούν τους 100 ανθρώπους, χωρίς σε αυτούς να συνυπολογίζεται το δίκτυο των εξωτερικών ιατρών, που έχει δημιουργηθεί από ειδικότητες που δεν περιλαμβάνονται μέσα στο ΚΙΑ.