Τι υπηρεσίες προσφέρονται στους ανασφάλιστους πολίτες που έρχονται στο ΚΙΑ;

Στους ανασφάλιστους συμπολίτες μας προσφέρονται πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας από τις ειδικότητες που εμπεριέχονται στην καθημερινή λειτουργία του ιατρείου. Παράλληλα, το ΚΙΑ συνεργάζεται με ένα δίκτυο αλληλέγγυων ιατρών – ειδικοτήτων που δεν περιέχονται στο ΚΙΑ - στο οποίο ο/η ασθενής έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί και να λάβει τις υπηρεσίες εντελώς δωρεάν, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από τους γιατρούς του ΚΙΑ.