Σε ποιους απευθύνεται;

Το ΚΙΑ δέχεται και εξυπηρετεί δωρεάν ασθενείς συμπολίτες μας, Έλληνες και μετανάστες, που είναι ιατροφαρμακευτικά ανασφάλιστοι.