Υπάρχει ημερολόγιο δραστηριοτήτων;

Σχετικά με τις ιατρικές πράξεις στο ΚΙΑ σαφώς και υπάρχουν όλες εκείνες οι διαδικασίες, προκειμένου να γίνεται σωστά η ιατρική παρακολούθηση. Όποιος/α ασθενής εξυπηρετείται από το ΚΙΑ έχει την προσωπική του/της Κάρτα Υγείας και τον απαραίτητο χρόνο να συζητήσει αναλυτικά με τον/την γιατρό. Σχετικά με τις λοιπές δράσεις του ΚΙΑ οργανώνονται κατά περιόδους εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας, σχετικά με τη κατεδάφιση του ΕΣΥ, τη φυσιογνωμία, τις δράσεις και τους στόχους του ΚΙΑ. Ταυτόχρονα, οργανώνονται εκδηλώσεις οικονομικής στήριξης του ΚΙΑ.