Λόγω της οικονομικής κρίσης παρατηρείται αύξηση του ποσοστού επισκεψιμότητας των πολιτών;

Λόγω της οικονομικής κρίσης και εξαιτίας των νομοθετικών ρυθμίσεων του Υπουργείου Υγείας αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των πολιτών που εξυπηρετεί το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης. Μόνο το 1ο τρίμηνο λειτουργίας του ΚΙΑ εξυπηρετήθηκαν πάνω από 1000 συμπολίτες μας. Η ζήτηση συνεχώς αυξάνεται δυστυχώς και αυτό αποδεικνύει με τον ποιο άμεσο τρόπο πως το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης δεν μπορεί - ακόμη κι αν το ήθελε - να υποκαταστήσει το Κράτος που αποσύρεται.