Υπάρχει ενδιαφέρον από επώνυμους πολίτες ή από μεγάλες επιχειρήσεις να συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στην προσπάθεια αυτή;

Έχει υπάρξει προσέγγιση και ενδιαφέρον από εταιρείες επιστημονικές και εμπορικές να προσφέρουν κάποιο χρηματικό ποσό ή κάποια φαρμακευτικά προϊόντα. Ωστόσο, από τη μεριά μας γίνεται σαφές προς κάθε τέτοια προσέγγιση, πως δεν δεχόμαστε να αποτελέσουμε πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας ή διαφήμισης.