Πώς ξεκίνησε η ιδέα για τη δημιουργία του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη;

Λίγες παρόμοιες δομές υπήρχαν ήδη και σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδας. Η ιδέα αυτή έρχεται στοιχειωδώς να απαντήσει στην - νομοθετημένη πια - απόσυρση του κράτους από την στοιχειώδη υποχρέωση να παρέχει δωρεάν υπηρεσίες υγείας σε όλους τους πολίτες της ελληνικής επικράτειας. Αυτή τη στιγμή, μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας δεν δικαιούται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, είτε γιατί είναι άνεργοι, είτε γιατί τους αφαιρέθηκε η οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν το ασφαλιστικό τους ταμείο.