Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης  -  Social Clinic of Solidarity  -  Soziale Klinik der Solidarität

Αισώπου 24, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα  -  Aisopou 24, GR 54627, Thessaloniki, Greece

Τηλ: 2310520386  -  Tel: (0030)2310520386

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Please click on the rabbit