Το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε για να παλέψει στην πράξη τις πολιτικές λιτότητας που εξαθλίωσαν μαζικά κομμάτια του πληθυσμού, που ενοχοποίησαν, αρρώστησαν, εγκατέλειψαν και θανάτωσαν ανθρώπους για να ευημερούν τα νούμερα κι οι αριθμοί. 

Press Release

The 4th National Meeting of the autonomous Social Clinics - Pharmacies of Solidarity (SCPS) conccluded in success on the 20-21 of June at Korinthos.

The several SCPSs coming from all around Greece shared their experience regarding the continual exclusion of uninsured patients from access to NHS. In addition, this exclusion affects also the immigrants with no papers, which are constantly increased due to the war reefuges that are keep coming. The disgrace of the concentration camps continues and individuals are still kept prisoners without having committed any crime. The SCPSs are in alignment with the constant demand of the antiracist movement for the abolition of the camps. In the next period they have decided to take initiatives towards the empowerment of this fight with the core message “There is no health without freedom”.

"Die Solidarität.. ist der erste Schritt zum Wiederstand"

 

Wurde gesagt, aber auch verwirklicht, von Kostis Nikiforakis ungefähr vor 25 Jahren - er als erste gründete eine Solidaritätspraxis in Griechenland und auch die ersten solidarischen Suppenküchen.

Leider ist er nicht unter uns - er ist aber eine dauerhafte Inspiration..

Das 4. landesweite Treffen der Soziallen Praxis / Apotheken der Solidarität ist eine Hommage an ihn..