Εκτύπωση

Κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη

 [Τι είμαστε] To KIA:

[Πως λειτουργούμε] Το ΚΙΑ:

[Ποιοι είμαστε] Το ΚΙΑ στη Θεσσαλονίκη:

Μετά από σχεδόν 10 χρόνια λειτουργίας:

Το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης στη Θεσσαλονίκη είμαστε ένα παράδειγμα πρωτοβάθμιας δομής φροντίδας υγείας που λειτουργεί έξω από την κρατική διαχείριση και την αγορά.

Όλοι προσερχόμαστε και παρουσιαζόμαστε ως πρόσωπα, με σεβασμό στις αρχές της συλλογικότητας (ανεξάρτητα από την κομματική ένταξη κάποιων μελών του ιατρείου).

Επιλέγουμε τη συνεργασία, την ισότητα και ισοτιμία μεταξύ των μελών. ( κανείς δεν είναι πιο σημαντικός από τον άλλον, όλοι μαζί θέτουμε τις αρχές και το πλαίσιο λειτουργίας μας και είμαστε ισότιμοι απέναντί τους).

Δεν έχουν θέση:

Αντιπαλεύουμε:

Υπηρετώντας μια ανάγκη προσωπική, συλλογική, υγειονομική, κοινωνική και κινηματική, αναδεικνύοντας την απόλυτη διάλυση του ΕΣΥ και την τραγικότητα του ελλείμματος στην υγεία των ανασφάλιστων και των αποκλεισμένων απ’ αυτό, επιστρατεύοντας δυναμικές αλληλεγγύης και αυτοδιαχείρισης παλεύουμε για:

Ένα καθολικό δωρεάν και δημόσιο σύστημα υγείας

Τη δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων

Την ανατροπή των σχέσεων υποταγής και εξουσίας

και τελικά για

Την υγεία ως κοινωνικό αγαθό.

 

Εμφανίσεις: 8188